۱۳۹۵ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

مجاهد شهید باقر درچه زاده


 مشخصات مجاهد  شهید باقر درچه زاده
محل تولد: اصفهان
شغل : دبیر
سن: 29
محل شهادت: اصفهان
زمان شهادت: 1360درخواست وتقاضا داريم در صورتيكه از اين شهيد  قهرمان  اطلاعات بيشتري از جمله عكس وزندگي نامه و....داريد  براي ما ارسال كنيد پيشاپيش نهايت سپاسگذاري را از شما داريم 
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

مجاهد شهید اکبر طاهریون اصفهانیمشخصات مجاهد شهید اکبر طاهریون اصفهانی
محل تولد: اصفهان
 تحصيل: پروفسور داروشناس
سن: 29
محل شهادت: اصفهان

درخواست و تقاضا داريم در صورتيكه از اين شهيد  قهرمان  اطلاعات بيشتري از جمله عكس و زندگي نامه و....داريد  براي ما ارسال كنيد.
 پيشاپيش از شما سپاسگزاریم
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi